W sprawie studiów w konkretnej dyscyplinie prosimy o bezpośredni kontakt
z wydziałem prowadzącym

Wydział Humanistyczny
• w dyscyplinie historia
• w dyscyplinie filozofia
• w dyscyplinie nauki o polityce
• w dyscyplinie pedagogika
tel. (91) 444 32 47
Strona internetowa

Wydział Biologii
• w dyscyplinie biologia
Tel. 91 444 1510, 91 444 1593
Strona internetowa

Wydział Filologiczny
• w dyscyplinie językoznawstwo
• w dyscyplinie literaturoznawstwo
Tel. (91) 444 27 14
Strona internetowa

Wydział Matematyczno-Fizyczny
• w dyscyplinie fizyka
• w dyscyplinie matematyka
Tel. 91 444 1510, 91 444 1593
Strona internetowa

Wydział Nauk o Ziemi
• w dyscyplinie geografia
Tel. 91 444 1510, 91 444 1593
Strona internetowa

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• w dyscyplinie ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu
tel. (91) 444 18 34
Strona internetowa

Wydział Prawa i Administracji
• w dyscyplinie prawo
Tel. (91) 444 28 53
Strona internetowa

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
• w dyscyplinie ekonomia
• w dyscyplinie finanse
Tel. (91) 444 33 30
Strona internetowa

 

DZIAŁ KSZTAŁCENIA 

• organizacja studiów doktoranckich
mgr Maria Jańczuk, kierownik
tel. (91) 444 10 55, e-mail: janczuk@univ.szczecin.pl

mgr Justyna Żurek
tel. (91) 444 13 32, e-mail: jhuta@univ.szczecin.pl

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH

• odwołania od decyzji organów pierwszej instancji w sprawach dotyczących toku studiów

mgr Marcin Gaj
tel: 91 444 1205 e-mail: marcin.gaj@univ.szczecin.pl

• program MOST
mgr Ewa Czerwińska
tel: 91 444 1073  e-mail: ewa.czerwinska@usz.edu.pl

SEKCJA DS. STYPENDIÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI

stypendia doktoranckie, projakościowe , stypendia dla najlepszych doktorantów

mgr Kinga Czerkawska
tel. (91) 444 10 89, email: kinga.czerkawska@usz.edu.pl

mgr Monika Weinberger
tel. (91) 444 10 97, email:  monika.weinberger@usz.edu.pl

mgr Katarzyna Borawska
tel. (91) 444 10 99, email: katarzyna.borawska@usz.edu.pl

Stypendia z Funduszu Świadczeń dla studentów i doktorantów:

mgr Marta Narkiewicz (WNSP, WPiA)
tel. (91) 444 10 96,  email: marta.narkiewicz@usz.edu.pl

Piotr Pawłuszyn (WNSP,WPiA)
tel. (91) 444 10 95, email: piotr.pawluszyn@usz.edu.pl

mgr Justyna Kwietniewska (WNŚiP, WKFiZ)
tel.(91) 444 10 92, email: justyna.kwietniewska@usz.edu.pl

mgr Barbara Sawicka
tel: tel.(91) 444 10 98, email: barbara.sawicka@usz.edu.pl

 

DZIAŁ NAUKI

• dotacje celowe
mgr Agnieszka Gajewska
tel. (91) 444 11 76, e-mail: agale@univ.szczecin.pl

DZIAŁ SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

• wyjazdy zagraniczne
tel. (91) 444 12 08, 444 10 18, 444 10 58, e-mail: dwz@univ.szczecin.pl