ZARZĄDZENIE NR 67/2013 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

Załącznik: Zarządzenie nr 67/2013 Rektora US

Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
Załącznik: WB
Załącznik: WFil
Załącznik: WH
Załącznik: WKFiPZ
Załącznik: WMF
Załącznik: WNEiZ
Załącznik: WNoZ
Załącznik: WPiA
Załącznik: WTeo
Załącznik: WZiEU
Załącznik: Gorzów
Załącznik: Jarocin
Załącznik: Wałcz

Studia doktoranckie
Załącznik: WB – studia III stopnia
Załącznik: WFil – studia III stopnia
Załącznik: WH – studia III stopnia
Załącznik: WMF – studia III stopnia
Załącznik: WNEiZ – studia III stopnia
Załącznik: WNoZ – studia III stopnia
Załącznik: WPiA – studia III stopnia
Załącznik: WZiEU – studia III stopnia

UCHWAŁA NR 80/2013 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłaty za kształcenie na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

Załącznik:  Uchwała nr 80/2013 senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku
Załącznik:  Załącznik nr 1 do uchwały nr 80/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2013

ZARZĄDZENIE NR 66/2013 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie odbywania studiów oraz opłat ponoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Szczecińskim oraz opłat pobieranych w Uniwersytecie Szczecińskim za studia prowadzone w języku obcym

Załączniki:
Zarządzenie nr 66/2013 Rektora US z dnia 3 lipca 2013r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2013
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 66/2013
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2013
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 66/2013