ZARZĄDZENIE NR 35/2014 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015

Załącznik: Zarządzenie nr 35/2014 Rektora US

Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
Załącznik: WB
Załącznik: WFil
Załącznik: WH
Załącznik: WKFiPZ
Załącznik: WMF
Załącznik: WNEiZ
Załącznik: WNoZ
Załącznik: WPiA
Załącznik: WTeo
Załącznik: WZiEU
Załącznik: Gorzów

Studia doktoranckie
Załącznik: WB – studia III stopnia
Załącznik: WFil – studia III stopnia
Załącznik: WH – studia III stopnia
Załącznik: WMF – studia III stopnia
Załącznik: WNEiZ – studia III stopnia
Załącznik: WNoZ – studia III stopnia
Załącznik: WPiA – studia III stopnia
Załącznik: WTeo – studia III stopnia
Załącznik: WZiEU – studia III stopnia

Studia prowadzone w języku obcym
Załącznik: studia I i II stopnia
Załącznik: studia III stopnia

UCHWAŁA NR 71/2014 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015. 

Załącznik: Uchwała nr 71/2014 Senatu US

UCHWAŁA NR 87/2014 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015.

Załącznik: Uchwała nr 87/2014 Senatu US

Zarządzenie Nr 37/2014 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie odbywania studiów przez cudzoziemców oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015 ponoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Szczecińskim

Załącznik: Zarządzenie nr 37/2014 Rektora US