ZARZĄDZENIE NR 42/2015 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości opłat zaświadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2015/2016.

Załącznik: Zarządzenie nr 42/2015 Rektora US

Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
Załącznik: WB
Załącznik: WFil
Załącznik: WH
Załącznik: WKFiPZ
Załącznik: WMF
Załącznik: WNEiZ
Załącznik: WNoZ
Załącznik: WPiA
Załącznik: WTeo
Załącznik: WZiEU
Załącznik: Gorzów

Studia doktoranckie
Załącznik: WB – studia III stopnia
Załącznik: WFil – studia III stopnia
Załącznik: WH – studia III stopnia
Załącznik: WMF – studia III stopnia
Załącznik: WNEiZ – studia III stopnia
Załącznik: WNoZ – studia III stopnia
Załącznik: WPiA – studia III stopnia
Załącznik: WTeo – studia III stopnia
Załącznik: WZiEU – studia III stopnia

Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności od roku akademickiego 2015/2016

Załącznik: Zarządzenie

Cudzoziemcy doktoranci studiujący na zasadach odpłatności od roku akademickiego 2015/2016

Załącznik:  Zarządzenie

UCHWAŁA NR 51/2015 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z 26 maja 2015 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016.

Załącznik: Uchwała nr 51/2015 Senatu US