• Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Kontakt:
mgr Monika Weinberger
tel:+48914441097
e-mail: monika.weinberger@usz.edu.pl

mgr Kinga Czerkawska
tel:+48914441089
e-mail: kinga.czerkawska@usz.edu.pl

mgr Katarzyna Borawska
tel:+48914441099
e-mail: katarzyna.borawska@usz.edu.pl