UWAGA DOKTORANCI

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SIEDZIBY SEKCJI DS. STYPENDIÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 06.10.2017 r. WSZYSTKIE WNIOSKI O STYPENDIA NALEŻY SKŁADAĆ W NOWEJ SIEDZIBIE SEKCJI:

UL. WIELKOPOLSKA 15, POK. 28

70-451 SZCZECIN

WAŻNA INFORMACJA DLA DOKTORANTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁO PRZYZNANE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

W celu uzyskania wypłaty przyznanego świadczenia z funduszu pomocy materialnej (stypendium socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów, zapomoga) w roku akademickim 2017/2018 należy :

· zalogować się poprzez indywidualne konto na platformie e-dziekanat,
· wejść na link do zamieszczonego tam oświadczenia,
· w oświadczeniu wskazać (wybrać) Uczelnię, dziedzinę, dyscyplinę, na których będzie pobierane przyznane stypendium,
· wypełnić i zatwierdzić oświadczenie (tylko w formie elektronicznej – bez wydruku).


Szanowni Doktoranci,
w roku akademickim 2017/2018 składanie wniosków o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej:

stypendium socjalne;
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
stypendium dla najlepszych doktorantów;
zapomogę

odbywa się w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto doktoranta znajdujące się na stronie „e-Dziekanat” oraz w formie papierowej.
Rejestracja internetowa rozpocznie się od 25 września 2017 r.*  po godz. 15.00
Doktoranci ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego składają wnioski o w/w stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej
w Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości Al. Wojska Polskiego 65, I p. pok. 5, w godz. 8.00- 14.00  w terminie:

*od 25 września  do 20 października 2017 r.

stypendium socjalne;
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
zapomoga

od 2 do 20 października 2017 r.

stypendium dla najlepszych doktorantów;

Zarządzenie nr 74/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Zarządzenie nr 64/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Zarządzenie nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 września 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

 

WZORY WNIOSKÓW, PODAŃ I OŚWIADCZEŃ :