UWAGA DOKTORANCI

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SIEDZIBY SEKCJI DS. STYPENDIÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 06.10.2017 r. WSZYSTKIE WNIOSKI O STYPENDIA NALEŻY SKŁADAĆ W NOWEJ SIEDZIBIE SEKCJI:

UL. WIELKOPOLSKA 15, POK. 28

70-451 SZCZECIN

Szanowni Doktoranci,
w roku akademickim 2017/2018 składanie wniosków o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej:

stypendium socjalne;
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
stypendium dla najlepszych doktorantów;
zapomogę

odbywa się w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto doktoranta znajdujące się na stronie „e-Dziekanat” oraz w formie papierowej.
Rejestracja internetowa rozpocznie się od 25 września 2017 r.*  po godz. 15.00
Doktoranci ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego składają wnioski o w/w stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej
w Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości Al. Wojska Polskiego 65, I p. pok. 5, w godz. 8.00- 14.00  w terminie:

*od 25 września  do 20 października 2017 r.

stypendium socjalne;
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
zapomoga

od 2 do 20 października 2017 r.

stypendium dla najlepszych doktorantów;

 

 

Zarządzenie nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 września 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

 

WZORY WNIOSKÓW, PODAŃ I OŚWIADCZEŃ :